Dobin Mushi (Sakamushi) 土瓶蒸し 🦐  (temporarily unavailable)

Dobin Mushi (Sakamushi) 土瓶蒸し 🦐 (temporarily unavailable)

  • $18.00
    單價 æ¯ 


NARU’s signature. Scallop, shrimp, clam spinach and beech mushroom cooked in kelp broth infused with sake and served in teapot